صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  ماه محرم
ماه محرم
 
hc8meifmdc|2010A6132836|AB|tblNews|Text_News|0xfdff9d3e020000005405000001000300
خيمه ماه محرم زده شد بر دل ما
باز نام تو شده زينت هر محفل ما

جز غم عشق تو ما را نبود سودايي
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما


1399/06/01
بالا