صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  ماه محرم
ماه محرم
 
خيمه ماه محرم زده شد بر دل ما
باز نام تو شده زينت هر محفل ما

جز غم عشق تو ما را نبود سودايي
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما


1399/06/01
بالا