صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجموعه اداري – تجاري بانک کشاورزي
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجموعه اداري – تجاري بانک کشاورزي
سرمايه و ساخت
آدرس : ستارخان – خيابان دريان نو – نبش خيابان يکم – پلاک 58
تاريخ شروع : 1380 تاريخ اتمام 1383
شامل :
  • 6500 مترمريع بناي تجاري – اداري و مشاعات
1395/03/11
بالا