صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجتمع مسکوني ميلاد
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجتمع مسکوني ميلاد

سرمايه گذاري و ساخت پروژه


 آدرس: ستارخان ، خيابانِ ميلاد

تاريخِ شروع سالِ 90 تاريخِ اتمام سالِ 92


شامل :

  •   2000  ( متر مربع ) بناي مسکوني و مشاعات1395/06/06
بالا