صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجتمع مسکوني طاهرخاني
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجتمع مسکوني طاهرخاني

سرمايه گذاري و ساخت پروژه

آدرس: شهرک غرب - خيابان طاهرخانى- خيابان رز

تاريخ شروع: 1377- تاريخ اتمام: 1379

شامل :
  • 3800 متر مربع بناى مسکونى و مشاعات

1395/06/06
بالا