صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجتمع مسکوني فلامک
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجتمع مسکوني فلامک

سرمايه گذاري و ساخت پروژه

 آدرس: شهرک غرب  خ فلامک شمالي  خيابان 17  پلاک 23

تاريخِ شروع سالِ 92 تاريخِ اتمام سالِ 93

شامل :
  • 2000  ( متر مربع )  بناي مسکوني و مشاعات


1395/06/06
بالا