صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  رستوران روحي شهرک غرب
رستوران روحي شهرک غرب
 


کوبيده چرب و چيلي اصل جنسه. نه ازون چرب و چيليا که مي‌ماسّه تو سقّ دهن و مزاج و کُفري مي‌کنه‌ها، نه. ازين کوبيده دُرُس درمونا. چرب و چيلي حسابيا. کوبيده اصيلا که با برنج و نون مي‌زني به بدن و تا يه هفته جوون مياد تو دسّ و پات. آخ که روحيه و دو سيخ کوبيده‌اش. لذيذه و تُرده و واويلا. هرکي نخوره از دس داده و هرکي بزنه رفته رو عيارش. بسم‌الله.


1398/04/27
بالا