صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  فرا رسيدن ماه پر فضيلت رمضان
فرا رسيدن ماه پر فضيلت رمضان
 

ماه مبارک آمد، اي دوستان بشارت
کز سوي دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نويد رحمت، اي دل ز خواب برخيز
باشـد که باقي عمر، جبران شودخســــــارت 

التماس دعا

1397/02/30
بالا