صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  براي يک مصاحبه کاري موفق 4 نکته زير را فراموش نکنيد
براي يک مصاحبه کاري موفق 4 نکته زير را فراموش نکنيد
 

در مورد آمادگي براي مصاحبه ي شغلي نکات زيادي وجود دارد: بگذاريد 4 تا از مهمترين ها را در اينجا ارائه دهيم:

1 - در مصاحبه کاري کمي اضطراب بـد نيست، اما زيادش بسيار بد است

هرچند گـفتـنـش از انجامش بسيار ساده تر است، اما ميبايست تا بيشترين حد ممکن آرامش و برخوردي مطمئن داشته باشيد_ اضطراب بيش از حد شخصيت واقعي تان را به مصاحبه کننده نشان نميدهد.
از سوي ديگر، تفاوت مشخصي ميان اطمينان بخود و تکبروخودبيني وجود دارد، پس به اين مورد توجه کنيد. به انچه ميگوييد فکر کرده و اعتماد بنفس گـزاف نداشته باشيد زيرا آزاردهنده و نشان خودنمايي ميباشد. سوالات را صادقانه پاسخ دهيد و خودتـان باشيد، نقش بازي نکنيد

2 - شما بايد براي آن سوالاتي که همواره مطرح ميشوند، آماده باشيد

براي مثال، چرا آن شغل را ميخواهيد؟ چرا کانديدي مناسب براي اين موقعيت شغلي هستيد؟ نقاط قوت و ضعف تان چيست؟ چه مهارتهايي داريد که همراستا با اين موقعيت شغلي باشد؟ روز پيش از مصاحبه، خودکاري برداشته و پاسخهاي اين سوالات را بصورت کامل آماده کنيد.
همچنين ميبايست کاملا بر محتويات رزومه ي کاري خود مسلط باشيد. بايد بتوانيد همه ي مطالب موجود در آن را با جزييات شرح دهيد. ايده آل اينست که آنرا از حفظ بدانيد، و بدون اينکه مقابلتان باشد بتوانيد در خصوص مطالبش صحبت کنيد. اين کار هوشياري، صداقت و حرفه اي بودن شما را به مصاحبه کننده نشان ميدهد

3 - درباره ي شرکت تحقيق انجام دهيد

برخي سوالات رايجي که کارفرمايان در مصاحبه شغلي ميپرسند عبارتند از: "درباره ي شرکت چه ميدانيد؟" يا "درباره ي اين نقش شغلي خاص چه ميدانيد؟". با دانستن اطلاعاتي پايه اي درباره ي شرکت، ميل و اشتياق خود به موقعيت شغلي و کار در شرکت را به کارفرما نشان دهيد.
اينکار تاثير اوليه ي مثبتي بر مصاحبه کننده گذاشته و رقابتپذيري شما را در قياس با ديگر متقاضيان شغل بالا ميبرد

4 - نهايتا، برخورد و رفتار شما بسيار اهميت دارد

با لبخند و دست دادن محکم سلام کنيد
وقتي از شما خواسته شد، بنـشينـيـد
خمــيده و شل و ول روي صندلي نـنشيـنيـد
مستقيم و رسـا صحبت کنيد
ارتباط چشمي برقرار کنيد، البته نـه خيلي زياد
حتي اگر فکر ميکنيد مصاحبه برايتان بخوبي پيش نرفت، باز هم از مصاحبه کننده براي وقتي که گذاشته است، تشکر کنيد
سعي کنيد بشاش و خوش مشرب باشيد، زيرا باعث ميشود شما دوست داشتني جلوه کنيد

هرچند اين نکات بسيار واضح و مبرهن هستند، اما معمولا به فراموشي سپرده ميشوند. پيش از مصاحبه ي شغلي اينها را براي خود يادآوري کنيد، تا ريسک از دست رفتن فرصت شغلي نصيبتان نشود!

 

1394/04/08
بالا