صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  4 قاعده اصلي براي نوشتن يک رزومه کاري موفق
4 قاعده اصلي براي نوشتن يک رزومه کاري موفق
 

اگر مي خواهيد يک رزومه کاري چشمگير و کامل داشته باشيد کافي است 4 قانون اصلي در نوشتن رزومه کاري را رعايت کنيد.

آيا از اينکه به مصاحبه شغلي دعوت نميشويد، کلافه شده ايد؟
آيا براي شغلهايي که بنظرتان بسيار شايسته ي آنها هستيد، درخواست ميدهيد، اما موفقيتي بدست نميآوريد؟
بسيار محتمل است که مشکل شيوه ي نوشتن شدن رزومه تان باشد، تـــا نداشتن مهارتهاي درست براي شغل.

نوشتن رزومه شکلي از هنر است، و براي موفقيت ميبايست 4 قاعده اصلي را در رزومه تان مد نظر قرار دهيد :

1 - مهارتها و شايستگيها

بايد براي برجسته نشان دادن رزومه تان هرچه پررنگ تر بوده و مورد تاکيد قرار گيرند. بنا بر بررسيها، هنگاميکه يک مدير کارگزيني يا استخدامکننده رزومه تان را باز ميکند، شما 10 تا 20 ثانيه فرصت داريد که تاثير خود را بگذاريد. تاثيرنــگذاشتن، يعني اينکه مصاحبه اي در کار نيست، و در نتيجه هيچ شغلي هم در کار نخواهد بود.

 

2 - کليدواژه هاي استراتژيک براي برجسته نشان دادن دستاوردها

اين کليدواژه ها براي غربال کردن و کاهش تعداد متقاضيان يک شغل از سوي مسئول بررسي رزومه ها مورد توجه قرار ميگيرد.

 

3 - نوشتن مهارت هاي کاري در رزومه

رزومه ميبايست بصورتي خاص براي بروز تجربيات و مهارتهاي تان فرمت ساختاربندي و ارائه گردد.

 

4 - رزومه کاري بايد عاري از هر گونه خطا باشد

 رزومه بايد بشکلي حرفه اي و با استفاده از فونت، موردبندي و عنوان بندي مناسب و از همه مهمتر عاري از خطا، ارائه گردد.

 

چگونه ميتوانم کاري کنم که رزومه ام در ميان انبوهي از رزومه هاي ديگر، به چشم بيآيد؟

استفاده از ارقام و شواهد کمــّي براي پررنگ نشان دادن دستاوردهاي تان ميتواند کليــدي باشد براي اينکه در رقابت يک سروگردن از سايرين بالاتر بوده و گواهي قابل اتکا و ارزشمندي درباره ي نوع رفتاري که مدير کارگزيني از شما انتظار دارد ارائه دهيد.

مثال 1: توسعه موفق کسب و کار و مديريت حسابها با افزايش 15 درصدي در يک سال مالي کامل، در راه بالاتر رفتن فروش سالانه از مرز x دلار کمک شاياني کرد.

مثال 2 : مديريت يک تيم 6 نفره از نمايندگان فروش براي جاي انداختن محصول و افزايش ميزان نفوذ محصول جديد در بازار، در يک دوره ي زماني 12 ماهه به افزايش 5 ميليوني ميزان فروش منجر شد.

مثال 3 : بخشي از تيم مديريت پروژه فعال در راه اندازي 200 شبکه که به افزايش 10درصدي عوايد و صرفه جويي 20درصدي هزينه ها منتج گرديد.

 

شواهد و مدارک

استفاده از ارقام و مدارک بعنوان پشتوانه ي ادعاهاي تان، به کارکرد رزومه تان کمک کرده و موجب درخشيدن آن در ميان ديگر رزومه ها ميشود. در اقتصادي که گرفتن مشاغل دشوار است، شما بايد به مدير کارگزيني يا کارفرما نشان داده و ثابت کنيد که بهترين کانديدا براي شغل موردنظر هستيد، و بهترين شيوه ي انجام اين کار، استفاده از اعداد و ارقام بعنوان گواهي براي دستاوردهاي تان است.

 

1394/04/08
بالا