صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |   چگونه خط و خش هاي ميز شيشه اي را از بين ببريم؟
چگونه خط و خش هاي ميز شيشه اي را از بين ببريم؟
 

از بين بردن خط و خش ميز شيشه‌اي

کشيدن اشيائي مانند ظرف‌هاي غذا يا وسايل آشپزي و انداختنن ظروف روي ميز شيشه‌اي خط و خش به جا مي‌گذارد. اين خطوط ابتدا برجسته بوده و به مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تيره مي‌شوند. تميز کردن آن‌ها موقت خواهد بود. با کثيف شدن مجدد، مشکل به قوت خود باقي مي‌ماند.

وسايل مورد نياز براي از بين خط و خش ميز شيشه اي :

_ دستمال نرم

_ خمير دندان سفيدکننده غير ژله‌اي

_ شيشه پاک‌کن

 

دستور کار براي از بين بردن خط و خش ميز شيشه اي :

1 شيشه را با يک دستمال نرم تميز کنيد. با دستمال، جرم داخل خطوط را پاک کنيد.

2 - مقدار کمي خميردندان سفيدکننده روي نوک انگشت خود بگذاريد. براي هر يک از خطوط از خميردندان استفاده کنيد. بگذاريد خمير10 تا 15 دقيقه روي آن باقي بماند تا فرصت کافي براي نفوذ داخل خطوط را داشته باشد.

3 - يک پارچه نرم دور انگشت خود بپيچيد. خميردندان را به صورت دوراني و سريع دو يا سه دقيقه روي خط‌ها بماليد.

4 - به خطوط نگاه کنيد. در صورت باقي ماندن، روي آن‌ها خميردندان ماليده، مراحل را تکرار کنيد. تمام خط‌ها را از ميز شيشه‌اي محو کنيد.

5 - از شيشه شور براي تميز کردن سطح شيشه استفاده کنيد. باقي‌مانده خميردندان را با يک پارچه تميز پاک کنيد.

 

1394/04/08
بالا