لطفا اطلاعات ستاره دار را به دقت تکمیل نمائید
نام : * نام خانوادگی : *
شماره شناسنامه : * شماره ملی : *
محل صدور : * تاریخ تولد : * //
جنسیت : * وضعیت تاهل : *
تعداد فرزند : * تابعیت : *
دین - مذهب : * محل تولد : *
خدمت وظیفه : در صورت انجام خدمت زیر پرچم :
تاریخ شروع : // تاریخ پایان : //
در صورت معافیت از خدمت زیر پرچم : نوع معافیت : علت معافیت :
آخرین مدرک تحصیلی : * رشته تحصیلی : * تاریخ اخذ : * //
در صورت دانشجو بودن : تاریخ اتمام تحصیل : //
مقطع تحصیلی : رشته تحصیلی : شماره دانشجویی :
وضعیت جسمانی : در صورت وجود هر نوع عارضه جسمی علت ، نحوه درمان و عوارض مربوطه به آن را توضیح داده شود .
آیا سابقه عضویت در بسیج ، انجمن ها و ارگان های مردم نهاد را دارید؟
نام ارگان : مدت سابقه :
آیا عضو خانواده محترم شهدا ایثارگران و جانبازان هستید؟
توضیحات :
نشانی دقیق محل سکونت : *
کد پستی : شماره تلفن ثابت : * تلفن همراه : *
شغل قبلی یا در حال حاضر (نام سازمان یا کارگاه ) : میزان حقوق دریافتی :
آدرس محل کار : علت تغییر شغل :
تخصص و مهارت : در صورت داشتن تخصص یا دارا بودن مهارت ، مدارک و گواهینامه های صادره را ارائه و توضیح داده شود :
معرف : یک نفر کارمند رسمی دولت با تصویر آخرین حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار یا تصویر حکم بازنشستگی ) در خصوص افراد بازنشته )
نام و نام خانوادگی : شغل :
تلفن ثابت : تلفن همراه :
نوع شغل مورد نظر : *
تصویر پرسنلی :
فایل رزومه :