صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجموعه تجاري اداري دادمان
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجموعه تجاري اداري دادمان
سرمايه گذاري و ساخت
آدرس : شهرک غرب – خيابان دادمان – پلاک 52
تاريخ شروع : 1394 تاريخ اتمام 1395
شامل :
  • 600 متر مربع بناي اداري
  • 300 متر مربع بناي تجاري
1395/03/11
بالا