صفحه اصلی  |  خدمات  |  درباره پروژه ها  |  مجتمع اداري تجاري پارک
عنـاوین خدمات
درباره پروژه ها
مجتمع اداري تجاري پارک

سرمايه گذاري و ساخت پروژه

آدرس: شهرک غرب ، بلوار دريا ، پلاک 52

 تاريخِ شروع سالِ 92 تاريخِ اتمام سالِ 93

شامل :
  • 500  ( متر مربع ) بناي اداري
  • 120  ( متر مربع ) بناي تجاري

1395/06/06
بالا