صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  شب يلدا
شب يلدا
 

شب يلدا و وصف بي مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش
شب يلدا فراتر از همه شب
نبينم هيچ کس افتاده در تب
شب يلدا زحزن و غم مبراست
شب يلدا مبارک


1398/10/01
بالا